X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Topaloğlu Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ("Topaloğlu Bilişim") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.
Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezi’ndeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.
I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ;
Topaloğlu Bilişim, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
- İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
- Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi,
- Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve
- Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Topaloğlu Bilişim ve Topaloğlu Bilişim Tarafları’nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi,
Topaloğlu Bilişim ve Topaloğlu Bilişim Tarafları’nın kişisel verileri,
(i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak;
(ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Topaloğlu Bilişim ve Topaloğlu Bilişim Tarafları’nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve
(iii) Topaloğlu Bilişim Pazaryeri aracılığıyla Topaloğlu Bilişim veya Topaloğlu Bilişim Tarafları’nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.
II.Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
Topaloğlu Bilişim, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,
- Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Topaloğlu Bilişim tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.
III.Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;
Defterdar Mahallesi, Otakçılar Cd. No:78, 34050 Eyüp/İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
IV. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
Topaloğlu Bilişim, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Topaloğlu Bilişim, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Topaloğlu Bilişim, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Topaloğlu Bilişim'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Topaloğlu Bilişim bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Erişim talepleriniz için linkteki formu indirip doldurabilirsiniz.Erişim Talep Formu İndir
V.Değişiklikler
Topaloğlu Bilişim, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Topaloğlu Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ GİZLİLİK


İnternet sitemize hoşgeldiniz. www.topaloglubilisim.com.tr sitemizi ziyaret eden müşterilerimizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu metin gizlilik ve bilgi güvenliği ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Sitemizdeki sayfaları, herhangi bir kişisel bilgi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Kişisel bilgileriniz, sadece sizin bilginiz dahilinde sizden temin edilmektedir. Bilginiz dahilinde sizden temin edilen ve kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz şirketimiz tarafından korunmaktadır. Bu nedenle söz konusu bilgileriniz, sizin haberiniz ya da onayınız olmaksızın ya da hukuksal bir zorunluluk bulunmadığı sürece tarafımızdan 3. kişilere verilmeyecektir.
Üyelik için vermiş olduğunuz elektronik posta adresiniz, sadece üyelik ve hizmetlerinize ilişkin işlemlerde kullanılacak olup, yasal zorunluluk ve onayınız haricinde 3. kişiler ya da kurumlarla paylaşılmayacaktır.
Bilgi güvenliğiniz için sizlere özel olan kullanıcı adı ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatırız.
Elektronik posta iletişiminde, söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.
Şirketimiz tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantı verebiliriz. Bu web sitelerinden birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmeniz gerektiğini ve diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtmek isteriz.
Sitemize üye olan ve/veya müşteri veri tabanına kayıtlı olan kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, elektronik posta, adres v.b.) gibi istenilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Bu bilgiler şirketimiz tarafından herhangi bir kontrol ya da sansür mekanizmasından geçirilmemekte olup, bilgilerin doğruluğu/hukuka uygunluğundan ve bu bilgiler ile gerçekleştirilecek işlemlerin hukuki sonuçları sizin sorumluluğunuzdadır. Üyelerimiz, isteklerine bağlı olarak, kayıtlarını değiştirebilir ya da güncelleyebilirler.
IP adresiniz, sunuculara erişiminizde olabilecek sorunların giderilmesi, internet sitemizi yönetmek,
aynı zamanda sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak amacı ile kullanılabilecektir.
Alınan finansal bilgiler, satın alınan ürün/hizmetin bedelinin tahsil edilmesinde ve gerek duyulan diğer
durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler, üyelerimizin sisteme girişlerinde ve gerek duyulan
diğer durumlarda kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri, sistemimizin içinde toplanmakta
olup, bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişisel özel içerik sağlanması ve gerek duyulan
diğer durumlarda kullanılabilecektir.


GÜVENLİK

Sitemizde, bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen durumlarda kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini
engellemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri kullanılmaktadır. Ayrıca güvenlik nedeniyle,
işlemleriniz sırasında kullanılan bilgisayara ve bağlantılara ait kaynaklar kaydedilmektedir.
Kredi kartı online ödeme işlemleri PayTR aracılığıyla kullanmaktayız.
Web sitesi Firewall donanımları ve yazılımları ile korunmaktadır. Şirketimiz web sitesinin virus ve
benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır.
Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik
etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye şirketimiz web sitesi'ne
girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da
dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
Soru ve sorunlarınız için, İletişim sayfamızda yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle irtibata
geçebilirsiniz.


Top